Megkongatta a vészharangot az EU: azonnali tagállami lépéseket sürgetnek
Megkongatta a vészharangot az EU: azonnali tagállami lépéseket sürgetnek

Megkongatta a vészharangot az EU: azonnali tagállami lépéseket sürgetnek

Az EU szigorítja és sürgeti a tagországok éghajlatsemlegességi terveinek megvalósítását. Kötelező érvényű cél, hogy 2030-ig legalább 55%-kal csökkenjen a kibocsátás.

A korábbi elképzelések szerint 2050-re kell elérni az éghajlatsemlegességet. Ehhez azonban a jelenleginél gyorsabban kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási szintjét csökkenteni. A képviselők elfogadták az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének felülvizsgálatát.

Az iparágak kibocsátásának további csökkentésére és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba való befektetésre való ösztönzés érdekében szükségesnek ítélték a kibocsátáskereskedelmi rendszer, és annak hatályának bővítését.

Az EP ülése tárgyalta és sürgette az új személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátási szabványainak felülvizsgálatát.

A júniusi plenáris ülésen az EP-képviselők megállapodásra jutottak arról, hogy a globális éghajlat-politikai célok elérése érdekében fokozzák a nemzetközi légiközlekedési ágazat kibocsátáscsökkentését. Ezen felül a Parlament elfogadta az EU-tagállamok számára kötelező érvényű üvegházhatású gázok (ÜHG)-csökkentését.

Brüsszel, szavazás: az EU kibocsátási kereskedelem felülvizsgálata
EP-133493I Fotó: DAINA LE LARDIC, Szerzői jog : @ Európai Unió 2022 – Forrás : EP

Az Uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatának üzenete azonnali cselekvést kér a tagállamok részéről. Egyetlen cikk terjedelmébe hosszú lenne felsorolni a módosításokat.

A sürgető hangvételt jól érzékelteti néhány kiegészítés:

A glasgow-i éghajlati paktum elfogadásával a Párizsi Megállapodás részes felei elismerték, hogy a globális átlaghőmérséklet iparosodás előtti átlaghőmérséklet feletti 1,5 °C mértékre való korlátozása jelentősen csökkentené az éghajlatváltozás kockázatait és hatásait.

Kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2022 végéig megerősítik a 2030-ra vonatkozó céljaikat, hogy megszüntessék az elérendő célok és a vállalások közötti szakadékot, összhangban az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) megállapításaival.

Ezt méltányos módon, a közös, de megkülönböztetett felelősség és az eltérő képességek elvének tiszteletben tartásával, az eltérő különböző nemzeti körülmények figyelembevételével kell végrehajtani. Az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) felülvizsgálata, beleértve piaci stabilizációs tartalékát is, egyedülálló lehetőség.

Az IPCC „Climate Change 2021: The Physical Science Basis” (Éghajlatváltozás 2021: Természettudományos alapok) című, 2021. augusztus 7-i jelentésének eredményei nyomán még sürgetőbbé vált a Párizsi Megállapodás 1,5 °C-os célkitűzésének fenntartása.

Az IPCC megállapította, hogy a globális hőmérséklet a vártnál korábban, azaz a következő 20 évben eléri vagy meghaladja az 1,5 °C-ot. Továbbá azt is megállapította, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának azonnali és nagymértékű csökkentése nélkül a globális felmelegedést nem lehet többé 1,5 °C-ra vagy akár 2 °C-ra korlátozni.

Továbbá „Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Éghajlatváltozás 2022: hatások, alkalmazkodás és sebezhetőség) című, 2022. február 28-i jelentésében az IPCC nagy bizonyossággal állapította meg, hogy az éghajlatváltozás veszélyezteti az emberek jólétét és bolygónk egészségét.

Ha az alkalmazkodásra és az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló összehangolt, előrelátó globális fellépésben további késedelem mutatkozik, akkor elszalasztjuk a rövid és rohamosan zsugorodó lehetőséget, hogy mindenki számára élhető és fenntartható jövőt biztosítsunk.

A sürgős fellépés szükségességét tovább fokozza, hogy a szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, ami az éghajlatváltozás közvetlen következménye.

Az ENSZ katasztrófakockázat-csökkentési stratégiájának titkársága szerint a világszerte feljegyzett katasztrófák száma és a globális gazdasági károk mértéke majdnem megduplázódott az elmúlt 20 évben, és ez nagyban betudható az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák jelentős számbeli növekedésének.

HungaryEnglishGermanRomania